Προπτυχιακά Μαθήματα 2019-2020

Κωδικός Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Διδάσκοντες ECTS
ΠΕ28 ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Βασιλακάκης Ευάγγελος, Κούρτης Βασίλειος 4.00
EΡ169 INSTITUTIONS OF ANCIENT GREEK LAW Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 5.00
ΕΛΕ45 ANTHROPOLOGIE DU DROIT Βλάχος Κωνσταντίνος 5.00
ΕΛΕ45 ANTHROPOLOGIE DU DROIT Βλάχος Κωνσταντίνος 4.00
ΕΛΕ73 COMPARATIVE ECCLESIASTICAL LAW Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Κυριαζόπουλος Κυριάκος 5.00
ΕΛΕ73 COMPARATIVE ECCLESIASTICAL LAW Κυριαζόπουλος Κυριάκος, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 4.00
ΕΡ 014 COMPUTERS AND LAW I (Cyberlaw I) Ιγγλεζάκης Iωάννης 5.00
ΕΡ080 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Αρχιμανδρίτου Μαρία 5.00
ΕΛΕ70 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Αρχιμανδρίτου Μαρία 5.00
ΕΛΕ70 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Αρχιμανδρίτου Μαρία 4.00
ΕΛΕ77 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN PRIVATRECHTS Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 4.00
ΕΛΕ77 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN PRIVATRECHTS Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 5.00
EΡ164 DIPLOMATIC HISTORY Στεφανίδης Ιωάννης 5.00
ΕΡ021 DROIT DE LA SECURITE SOCIALE Στεργίου Άγγελος 5.00
ΕΛΕ79 DROIT EUROPEEN ET COMPARE DE LA NON DISCRIMINATION Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα 4.00
ΕΛΕ79 DROIT EUROPEEN ET COMPARE` DE LA NON DISCRIMINATION Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα 5.00
ΕΛΕ43 DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX Καμτσίδου Ιφιγένεια 5.00
ΕΡ018 ECCLESIASTICAL LAW Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Κυριαζόπουλος Κυριάκος 5.00
ΕΡ032 EINFUHRUNG IN DAS GRIECHISCHE STRAFRECHT (Abhangig Von Der Studentenzahl) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος 6.00
ΕΛΕ38 EU-INTELLECTUAL PROPERTY LAW Δεσποτίδου Άννα 4.00
ΕΛΕ36 EU-INTERNTATIONAL RELATIONS LAW Κτενίδης Ιωσήφ 4.00
ΕΛΕ75 EU-STRAFRECHT Παπακυριάκου Θεόδωρος 5.00
ΕΛΕ75 EU-STRAFRECHT Παπακυριάκου Θεόδωρος 4.00
EΛΕ40 EUROPAEISCHES GESELLSCHAFTSRECHT Γιοβαννόπουλος Ρήγας 4.00
EΡ031 EUROPAISCHES HANDELSRECHT Ψαρουδάκης Γεώργιος 5.00
ΕΛΕ41 EUROPAISCHES INSOLVENZRECHT Ελευθεριάδης Νικόλαος 4.00
EΡ027 EUROPEAN COMPANY LAW Γιοβαννόπουλος Ρήγας 5.00
ΕΡ015 EUROPEAN COMPETITION LAW Ελευθεριάδης Νικόλαος 5.00
ΕΛΕ35 EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW-JEAN MONNET Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 4.00
ΕΛΕ35 EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW-JEAN MONNET Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 5.00
ΕΛΕ74 EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά , Βενιζέλος Ευάγγελος 4.00
ΕΛΕ74 EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW - JEAN MONNET Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 5.00
ΕΛΕ 34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS Κοσμίδης Τιμολέων 4.00
ΕΛΕ34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS Κοσμίδης Τιμολέων 5.00
ΕΛΕ34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS Κοσμίδης Τιμολέων 5.00
ΕΛΕ34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS Κοσμίδης Τιμολέων 5.00
ΕΡ067 GRIECHISCHE & ROMISCHE RECHTSGESCHICHTE Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 5.00
ΕΛΕ80 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Σταμάτης Κωνσταντίνος 4.00
ΕΛΕ80 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Σταμάτης Κωνσταντίνος 5.00
ΕΡ138 HISTOIRE DU DROIT GREC ET ROMAIN Βλάχος Κωνσταντίνος 6.00
EP011 HISTORY OF GREEK AND ROMAN LAW Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Παπαδάτου Δάφνη 6.00
ΕΛΕ72 HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY Τάκης Ανδρέας 5.00
ΕΛΕ72 HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY Τάκης Ανδρέας 4.00
ΕΡ 156 INSTITUTIONS OF ROMAN PRIVATE LAW Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου Σοφία 5.00
ΕΛΕ71 INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW Κώνστα Άννα Μαρία 4.00
ΕΛΕ71 INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW Κώνστα Άννα Μαρία 5.00
EΡ165 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Περγαντής Βασίλειος 5.00
ΕΛΕ68 INTERNATIONAL LITIGATION 5.00
ΕΛΕ 68 INTERNATIONAL LITIGATION 4.00
ΕΡ012 INTERNATIONAL RELATIONS / INTERNATIONAL RELATIONS Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 5.00

Σελίδες