Προπτυχιακά Μαθήματα 2020-2021

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες ECTS
ΕΛΕ39 LEGAL RHETORICS IN ANTIQUITY Βλάχος Κωνσταντίνος 4.00
ΕΛΕ39 LEGAL RHETORICS IN ANTIQUITY Βλάχος Κωνσταντίνος 5.00
ΕΛΕ41 EUROPAISCHES INSOLVENZRECHT Ελευθεριάδης Νικόλαος 4.00
ΕΛΕ45 ANTHROPOLOGIE DU DROIT Βλάχος Κωνσταντίνος 4.00
ΕΛΕ45 ANTHROPOLOGIE DU DROIT Βλάχος Κωνσταντίνος 5.00
ΕΛΕ46 ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 4.00
ΕΛΕ47 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4.00
ΕΛΕ48 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρεβεδούρου Ευγενία, Κουτούπα Ευαγγελία 4.00
ΕΛΕ49 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σαββαΐδου Αικατερίνη 4.00
ΕΛΕ50 ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μαντζούφας Παναγιώτης , Βενιζέλος Ευάγγελος 4.00
ΕΛΕ51 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τσαούση Ασπασία 4.00
ΕΛΕ52 ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ιγγλεζάκης Iωάννης 4.00
ΕΛΕ53 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Κυριαζόπουλος Κυριάκος, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 4.00
ΕΛΕ54 ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 4.00
ΕΛΕ55 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ Παπαδάτου Δάφνη 4.00
ΕΛΕ58 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 4.00
ΕΛΕ6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Παπαδαμάκης Αδαμ 4.00
ΕΛΕ60 ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 4.00
ΕΛΕ61 ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ Αρχιμανδρίτου Μαρία 4.00
ΕΛΕ63 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) Καϊδατζής Ακρίτας, Μαντζούφας Παναγιώτης 4.00
ΕΛΕ64 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Πικραμένος Μιχάλης 4.00
ΕΛΕ65 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ Ε.Ε.-JEAN MONNET Κτενίδης Ιωσήφ 4.00
ΕΛΕ66 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σταμάτης Κωνσταντίνος, Τάκης Ανδρέας 4.00
ΕΛΕ67 ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Παπαδάτου Δάφνη 4.00
ΕΛΕ7 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΚ) Συμεωνίδου-Καστανίδου Ελισάβετ, Χατζηκώστας Κωνσταντίνος 4.00
ΕΛΕ70 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Αρχιμανδρίτου Μαρία 4.00
ΕΛΕ70 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Αρχιμανδρίτου Μαρία 5.00
ΕΛΕ71 INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW Κώνστα Άννα Μαρία 4.00
ΕΛΕ71 INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW Κώνστα Άννα Μαρία 5.00
ΕΛΕ72 HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY Τάκης Ανδρέας 4.00
ΕΛΕ72 HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY Τάκης Ανδρέας 5.00
ΕΛΕ73 COMPARATIVE ECCLESIASTICAL LAW Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Κυριαζόπουλος Κυριάκος 5.00
ΕΛΕ73 COMPARATIVE ECCLESIASTICAL LAW Κυριαζόπουλος Κυριάκος, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 4.00
ΕΛΕ74 EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά , Βενιζέλος Ευάγγελος 4.00
ΕΛΕ74 EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW - JEAN MONNET Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 5.00
ΕΛΕ75 EU-STRAFRECHT Παπακυριάκου Θεόδωρος 5.00
ΕΛΕ75 EU-STRAFRECHT Παπακυριάκου Θεόδωρος 4.00
ΕΛΕ76 INTERNET-RECHT Ιγγλεζάκης Iωάννης 4.00
ΕΛΕ76 INTERNET RECHT Ιγγλεζάκης Iωάννης 5.00
ΕΛΕ77 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN PRIVATRECHTS Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 4.00
ΕΛΕ77 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN PRIVATRECHTS Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 5.00
ΕΛΕ78 RHETORIQUE JURIDIQUE DE L' ANTIQUITE` Βλάχος Κωνσταντίνος 5.00
ΕΛΕ78 RHETORIQUE JURIDIQUE DE L' ANTIQUITE Βλάχος Κωνσταντίνος 4.00
ΕΛΕ79 DROIT EUROPEEN ET COMPARE DE LA NON DISCRIMINATION Κώνστα Άννα Μαρία 4.00
ΕΛΕ79 DROIT EUROPEEN ET COMPARE` DE LA NON DISCRIMINATION Κώνστα Άννα Μαρία 5.00
ΕΛΕ8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 4.00
ΕΛΕ80 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Σταμάτης Κωνσταντίνος 5.00
ΕΛΕ80 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Σταμάτης Κωνσταντίνος 4.00
ΕΛΕ81 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 4.00
ΕΛΕ83 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τσαούση Ασπασία 4.00

Σελίδες