Ελληνογερμανικό επιστημονικό συνέδριο σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Trier με θέμα "Σύγχρονα ζητήματα κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων".