Ελληνο-γερμανικό Συνέδριο με θέμα: Λόγοι και όρια των αναγκαίων περιορισμών του ποινικού δικαίου (ΧΙ. Ελληνογερμανικό Συμπόσιο Ποινικού Δικαίου)