Προπτυχιακά Μαθήματα 2019-2020

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες ECTS
ER 013 INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW / INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW Konsta Anna-Maria 5.00
ELE34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS Kosmides Timoleon 5.00
ELE35 EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW-JEAN MONNET Papadopoulou Triantafyllia Lina 5.00
ELE37 INTERNATIONAL TRADE LAW Glavinis Panagiotis 5.00
ELE39 LEGAL RHETORICS IN ANTIQUITY Vlahos Constantinos 5.00
ELE42 JUGENDSTRAFRECHT KRIMINOLOGIE - STRAFVOLLZUG I Pitsela Angeliki 5.00
ELE43 DROITS SOCIAUX ET ETAT SOCIAL EN EUROPE Kamtsidou Ifigeneia 5.00
ELE45 ANTHROPOLOGIE DU DROIT Vlahos Constantinos 5.00
ELE68 INTERNATIONAL LITIGATION 5.00
ELE70 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Archimandritou Maria 5.00
ELE71 INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW Konsta Anna-Maria 5.00
ELE72 HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY Takis Andreas 5.00
ELE73 COMPARATIVE ECCLESIASTICAL LAW Papageorgiou Constantinos, Kyriazopoulos Kyriakos 5.00
ELE74 EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW - JEAN MONNET Papadopoulou Triantafyllia Lina 5.00
ELE75 EU-STRAFRECHT Papakyriakou Theodoros 5.00
ELE76 INTERNET RECHT Iglezakis Ioannis 5.00
ELE77 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN PRIVATRECHTS Papakonstaninou Kalliopi 5.00
ELE78 RHETORIQUE JURIDIQUE DE L' ANTIQUITE` Vlahos Constantinos 5.00
ELE79 DROIT EUROPEEN ET COMPARE` DE LA NON DISCRIMINATION Deliyianni-Dimitrakou Christina 5.00
ELE80 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Stamatis Constantinos 5.00
ER011 HISTORY OF GREEK AND ROMAN LAW Papakonstaninou Kalliopi, Vlahos Constantinos, Papadatou Daphne 6.00
EP177 HISTORY OF BYZANTINE LAW Papadatou Daphne 5.00
ER 013 INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW / INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW Konsta Anna-Maria 5.00
ER 080 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Archimandritou Maria 5.00
ER 138 HISTOIRE DU DROIT GREC ET ROMAIN Vlahos Constantinos 6.00
ER011 HISTORY OF GREEK AND ROMAN LAW Papakonstaninou Kalliopi, Vlahos Constantinos, Papadatou Daphne 6.00
ER018 ECCLESIASTICAL LAW Papageorgiou Constantinos, Kyriazopoulos Kyriakos 5.00
ER021 DROIT DE LA SECURITE SOCIALE Stergiou Angelos 5.00
ER027 EUROPEAN COMPANY LAW Giovannopoulos Rigas 5.00
ER028 SUBSTANTIVE PENAL LAW Nouskalis Georgios 5.00
ER031 EUROPAISCHE HANDELSRECHT Psaroudakis Georgios 5.00
ER164 DIPLOMATIC HISTORY Stefanidis Ioannis 5.00
ER165 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA Sarigiannidis Miltiadis, Pergantis Vassilis 5.00
ER169 INSTITUTIONS OF ANCIENT GREEK LAW Papakonstaninou Kalliopi 5.00
ER175 Religious Freedom and Human Rights: European and International Protection Papageorgiou Constantinos 5.00
ER027 EUROPEAN COMPANY LAW Giovannopoulos Rigas 5.00
ER028 SUBSTANTIVE PENAL LAW Nouskalis Georgios 5.00
ER031 EUROPAISCHE HANDELSRECHT Psaroudakis Georgios 5.00
ER164 DIPLOMATIC HISTORY Stefanidis Ioannis 5.00
ER165 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA Sarigiannidis Miltiadis, Pergantis Vassilis 5.00
ER169 INSTITUTIONS OF ANCIENT GREEK LAW Papakonstaninou Kalliopi 5.00
EΡ173 INTERNATIONAL SALES OF GOODS Valtoudis Anastassios 5.00
EΡ174 INTERNATIONAL MIGRATION, REFUGEE AND ASYLUM LAW Pergantis Vassilis 5.00
ΓΠ3 ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ Chryssogonos Konstantinos , Venizelos Evangelos 4.00
ΕR012 INTERNATIONAL RELATIONS / INTERNATIONAL RELATIONS Sarigiannidis Miltiadis, Karakostanoglou Benjamin 5.00
ΕR017 MARITIME LAW Psaroudakis Georgios 5.00
ΕR029 THE LAW OF THE EUROPEAN UNION Ktenidis Joseph 5.00
ΕR032 EINFUHRUNG IN DAS GRIECHISCHE STRAFRECHT (Abhangig Von Der Studentenzahl) Chatzikostas Konstantinos 6.00
ΕR052 PRIVATE INTERNATIONAL LAW Kourtis Vassilios, Vassilakakis Evangelos 5.00
ΕΛΕ34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS 5.00

Pages